Młodzież z Izraela to grupa wywodząca się ze społeczności Druzów. Druzowie (duruze) - hermetyczna grupa wyznaniowa, która wyłoniła się z egipskiego islamizmu w XI wieku. W Izraelu Druzowie zamieszkują głównie północne Wzgórza Golan. Wyznanie druzyjskie łączy cechy religii muzułmańskiej z wpływami chrześcijaństwa, gnostycyzmu oraz dawnych wierzeń bliskowschodnich. Religia druzyjska jest monoteistyczna. Ich liczebność na całym świecie ocenia się na około 500-600 tys. W Izraelu służą obowiązkowo (poza szejkami - wtajemniczonymi w nauki) w armii.

Niemiecka młodzież przyjechała z Bochum i okolic Nadrenii Westfalii - Zagłębie Ruhr.

Z polskiej strony w projekcie wzięła udział młodzież z Birczy.


Galeria